Wydrukuj tę stronę

Cmentarze

Cmentarz parafialny został założony po II wojnie światowej. Opiekę sprawuje nad nim Parafia Rzymskokatolicka w Żytkiejmach. Jego powierzchnia stanowi ok. 2 ha. Cmentarz jest dobrze utrzymany i częściowo ogrodzony za czasów probostwa ks. Mirosława Mścichowskiego.

Na cmentarzu spoczywa m. in. ks. Wiktor Kraujutowicz, kapłan pochodzący z Żytkiejm. W 2006 r. przeprowadzono meliorację cmentarza. Studzienkami odprowadzono wodę poza obręb cmentarza. Został także przebudowany wjazd na teren cmentarza i ułożony chodnik o długości ok. 300 m, który usprawnia poruszanie się konduktu pogrzebowego i odwiedzanie miejsca wiecznego spoczynku przez wiernych parafii. Wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy wizerunku cmentarza, składamy serdeczne "Bóg zapłać".

 
Oprócz w/w cmentarza na terenie parafii znajdują także inne cmentarze. Warto wspomnieć o żytkiejmskim cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej. Jest on ogrodzony niskim, kamiennym murem. Przy bramie wejściowej znajduje się tablica z napisem w języku niemieckim: "Soldatenfriedhof Szittkehmen 1914-1918. Hier ruhen 116 deutsche und 221 russische Soldaten". Na drugiej tablicy znajduje się tłumaczenie: "Cmentarz wojenny 1914-1918. Pochowano 116 żołnierzy niemieckich i 221 rosyjskich. Obiekt zabytkowy, prawnie chroniony". W centralnym miejscu cmentarza umiejscowiona jest duża zbiorowa mogiła, na której stoi krzyż prawosławny. Poza tą mogiłą na cmentarzu jest jeszcze 35 imiennych grobów niemieckich i 5 rosyjskich. Niemieckie pomniki nagrobne mają kształt krzyża, natomiast rosyjskie - pięciokąta. Cmentarz został odnowiony w 1997 roku.


Czytany 1352 razy