Parafialny Zespół Caritas

 
Dnia 12 kwietnia 2005 r. na mocy dekretu Ks. Biskupa Jerzego Mazura SVD, Biskupa Ełckiego został powołany Parafialny Zespół Caritas (PZC).

Jego zadaniem jest troska o najuboższych mieszkańców parafii.
 
Skład zarządu PZC:

- Zdzisław Orłowski – prezes;
- Zofia Salwocka – zastępca prezesa;
 
Członkowie:

- Regina Protasiewicz;
- Irena Bzura.
 
W okresie Wielkiego Postu, czyli w czasie gorliwszych dzieł miłosierdzia i jałmużny, działalność Caritas można wesprzeć poprzez zakup świec wielkanocnych. Dochód ze sprzedaży świec zostanie przeznaczony na pomoc osobom ubogim i zagrożonym zjawiskiem marginalizacji społecznej.
 
PZC skupia się przede wszystkim na rozpoznawaniu potrzeb rodzin i podziale wśród nich artykułów spożywczych pozyskanych za pośrednictwem ełckiej Caritas z Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD).
 
Każdego roku za pośrednictwem PZC kilkoro dzieci z biednych rodzin bierze udział w letnich koloniach w ośrodku Świętajnie organizowanych przez Caritas Diecezji Ełckiej.
 
PZC brał czynny udział w organizacji trzech bali charytatywnych na potrzeby inwestycji parafialnych oraz wsparcia młodzieżowego zespołu muzycznego Adonai, przede wszystkim najuboższej młodzieży.
 
Mobilizacją do aktywności członków PZC są słowa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Winne one stanowić życiowe credo każdego chrześcijanina. Ewangeliczne wezwanie do miłości bliźniego – szczególnie osób ubogich, chorych, słabych i spychanych na margines życia społecznego.
   
Czytany 572 razy