Rady Parafialne

W parafii św. Michała Archanioła w Żytkiejmach działają dwie rady parafialne:

Rada Duszpasterska i Ekonomiczna.

Członkowie Rady Parafialnej spotykają się pod przewodnictwem Pana Andrzeja Krajewskiego kilka razy w roku, aby omówić ważne sprawy dotyczące funkcjonowania parafii. Spotkania rady są wyrazem zatroskania o jej dobro duchowe i kondycję ekonomiczną.

Skład Rady Parafialnej:

Przewodniczący – Andrzej Krajewski

Sekretarz – Regina Protasiewicz.

Członkowie Rady Duszpasterskiej:

Zdzisław Orłowski, Antoni Ołdyński, Marian Czarniewski, Czesława Szargiej, Irena Bzura, Teodora Zymkowska, Józef Mazewski, Teresa Bułajewska, Beata Przekop.

Członkowie Rady Ekonomicznej:

Henryk Rudziewicz, Zofia Salwocka, Bożena Mikielska.

Rady Parafialne nie tylko służą dobrą radą Ks. Proboszczowi, ale mają także na swoim koncie wiele konkretnych inicjatyw na rzecz parafii, np. organizacja dożynek parafialnych i bali charytatywnych wraz z Parafialnym Zespołem Caritas.

Czytany 809 razy