Cytaty-1

Bóg nie potrzebuje złotych naczyń, ale złotych dusz.
Św. Jan Chryzostom (ok. 350-407)Cierpliwe znoszenie nieszczęść jest większą zasługą niż jałmużna i inne cnoty.
Św. Jan Chryzostom (ok. 350-407)

Byleby trwać przy Jezusie, byleby spokojnie wystawić swą duszę na działanie promieni eucharystycznych, to Jezus nas uświęci, łaską i miłością napełni.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii ukazuje nam miłość „aż do końca" - miłość, która nic zna miary.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Prawdziwa miłość jest wymagająca.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Jest wielkim zadaniem naszego pokolenia, wszystkich chrześcijan tego czasu, nieść światło Chrystusa w życie społeczne.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Jezus współczuje naszym nędzom i zna na wylot nasze serce.
Św. Teresa z Los Andes (1900-1920)


Wiara nasza nie jest przypuszczeniem, ale najpewniejszą i niezbitą prawdą.
Bł. Bronisław Markiewicz (1842-1912)

Miłość jest największą potęgą człowieka, która może wszystko zwyciężyć.
Bł. Bronisław Markiewicz (1842-1912)

Naszą bronią - krzyż.
Św. Teresa z Los Andes (1900-1920)

Ody Bóg pociesza, to choćby dotykały cię niezliczone utrapienia, przezwyciężysz je wszystkie.
Św. Jan Chryzostom (ok. 350-407)

Uczyń swą modlitwę tajemnicą.
Św. Jan Chryzostom (ok. 350-407)

Ludzkie serca jednego dnia kochają, innego zaś są obojętne. Tylko Bóg się nie zmienia.
Św. Teresa z Los Andes (1900-1920)

Postów wielkich zachowywać nie możemy, ale małymi ofiarami życia codziennego starajmy się łączyć z Jezusem na krzyżu, by być dla Niego pociechą i wynagrodzeniem.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)


Zasługa każdego umartwienia ma wartość na całą wieczność.
Św. Rafał Kalinowski (1935-1907)

Weź Boga za oblubieńca i przyjaciela, który będzie z tobą zawsze, a nie zgrzeszysz, nauczysz się kochać i wszystko ułoży się pomyślnie dla ciebie.
Św. Jan od Krzyża !1542-1591)

Nie ma innego zbawienia jak tylko w Chrystusie.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Nie tyle to, co wycierpiał Jezus, ile miłość, którą okazał nam w cierpieniu, zobowiązuje nas, a nawet przymusza nas do kochania Go.
Św. Kasper del Bu falo (1786-1837)

O Bogu myśl według wiary, o bliźnim według miłości, o sobie według pokory.
Św. Ks. Bosko (1815-1888)

Jak Janowi u stóp krzyża także wam Jezus daje swoją Matkę, aby swoją dobrocią dodała wam otuchy.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Chrystus i nam pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile w życiu, jeżeli z wiarą i nadzieją zwracamy się do niego o pomoc.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)


Nie rzucajmy się tak łapczywie na każdą wiadomość, przecież nic nie szkodzi, jeżeli nie wiemy wszystkiego.
Bł. Rupert Mayer (1876-1945)

Wszystko, co człowiek czyni słowem lub czynem dla zbawienia bliźniego, jest czynną modlitwą.
Św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380)

Wielka jest siła prawdy.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Ludzie są często głupi, nielogiczni i dbają tylko o własny interes. Przebaczaj im, mimo wszystko.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Nie ma nic ważniejszego niż sztuka wychowywania. (...) Wychowawca musi być bardziej pilny i staranny niż jakikolwiek malarz czy rzeźbiarz.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Mój Panie i Boże, zabierz mi wszystko, co oddala mnie od Ciebie.
Św. Mikołaj z Flue (1417-1487)

Zmartwychwstały Chrystus przekształca życie ludzi w jedno nieprzerwane święto.
Św. Anastazy (295-401)

Właściwością Boga i aniołów jest to, że swoimi poruszeniami w duszy dają prawdziwą radość i wesele duchowe, usuwają zaś wszelki smutek i zakłócenie, które wprowadza do duszy nieprzyjaciel. Jego bowiem wła­ściwością jest zwalczanie tej radości i tego duchowego pocieszenia przez podsuwanie fałszywych racji, fałszywych subtelności i ciągłych podstępów.
Św. Ignacy Loyola (1491-1556)

Zło nie przynależy do rzędu rzeczy pochodzących z natury, ale z woli.
Św. Jan Chryzostom (ok. 350-407)

Maryja nigdy nie wyciąga ręki, aby brać, wyciąga ją natomiast zawsze, by dawać.
Ciorgio Worda

Źle jest nie wybrać na początku tego, co dobre, ale jeszcze cięższą winą jest się nie poprawić.
Św. Jan Chryzostom (ok. 350-407)

Lepiej jest uczciwie nie wiedzieć, niż nieuczciwie się dowiadywać.
Św. Jan Chryzostom (ok. 350-407)

Starajmy się o takie zwycięstwo, które odnosi się przez znoszenie krzywdy, a unikajmy takiego, które wynika z wyrządzania krzywdy.
Św. Jan Chryzostom (ok. 350-407)

Być zrównoważonym w każdej okoliczności, z każdą osobą, w każdym miejscu, w każdym czasie, to dojrzała świętość.
Św. Kasper del Bu falo (1786-1837)

Jesteśmy, wszyscy mieszkańcy ziemi, dziećmi jednego Ojca, Ojca naszego, który jest w niebie, więc musimy solidarnie sobie pomagać.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Święty to przyjaciel, pocieszyciel, to brat kochający. Odczuwa nasze biedy, troski, modli się za nas, pragnie dobra naszego i szczęścia...
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Patrzmy w przyszłość, my ją musimy sobie przygotować.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Maryja uczy nas pokory. Nawet jeśli jest pełna łaski, wszelako jest tylko służebnicą Pańską.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Jeśli chcesz, by twe dobre uczynki były wielkie, nie uważaj ich za wielkie, a wtedy będą wielkie.
Św. Jan Chryzostom (ok. 350-407)

Cokolwiek znosimy od kogoś niesprawiedliwie, Bóg liczy nam poniesioną krzywdę na odpuszczenie grzechów albo na nagrodę zasług.
Św. Jan Chryzostom (ok. 350-407)

Ludzkie serca jednego dnia kochają, innego zaś są obojętne. Tylko Bóg się nie zmienia.
Św. Teresa z Los Andes (1900-1920)

Nic nie powinno mnie niepokoić. Wszystko powinno być pokojem takim, jaki napełnia aniołów w niebie.
Św. Teresa z Los Andes (1900-1920)

Roztropność, skromność stanowią ramy, w których mieszczą się pozostałe cnoty.
Św. Teresa z Los Andes (1900-1920)

Maryja przewyższa aniołów w czystości, ponieważ błogosławiona Dziewica nie tylko była czysta sama w sobie, ale przygotowała również czystość innym.
Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)

Może czasem inaczej Bóg pokieruje sprawą, aniżeli ty chciałaś, ale z czasem przekonasz się że to, co Bóg czynił, dobrze uczynił, dla twego dobra uczynił, choć w danej chwili tego nie rozumiałaś.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Akt posłuszeństwa dokonany z miłości ku Bogu więcej znaczy niż najsurowsze pokuty podejmowane z własnej woli.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Największą oznaką wiary jest nie dochodzić przyczyn rozkazów, ale być im posłusznym.
Św. Jan Chryzostom (ok.34 9-407)

Obowiązek, chociaż trudny i męczący, jeżeli jest dobrze wykonany, zawsze daje radość i zadowolenie.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Trzeba nam stać się ludźmi zrównoważonymi, byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa więcej niż ubóstwa, zaszczytów więcej niż wzgardy, życia długiego więcej niż krótkiego. Natomiast trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do osiągnięcia celu, dla którego jesteśmy stworzeni.
Św. Ignacy Loyola (1491-1556)

Najlepiej jest nie grzeszyć wcale, a jeśli już grzeszymy, wiedzieć o tym i się poprawiać.
Św. Jan Chryzostom (349-407)

Aby dobrze się modlić umartwiaj się zewnętrznie i wewnętrznie. Jak bowiem kadzidło wydaje swą woń, gdy zostanie spalone na żarzących węglach, tak i modlitwa wtedy wzniesie się w niebo wdzięcz­ną wonią, gdy wypłynie z duszy umartwionej.
Św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)

Jeśli będziesz się modlić z poczuciem (niezgody), lepiej zaniechaj modlitwy i idź pojednać się z bratem, a dopiero potem się módl.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Chcesz, aby ludzie widzieli twoje dobre uczynki, to ukrywaj je teraz jak najbardziej, aby wszyscy patrzyli na nie z większym uznaniem, gdy objawi je Bóg.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Łaska działa często przez ludzi niegodnych, aby czynić dobrze innym.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Nikt nigdy nie jest zły z konieczności.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Nie postępować przez ciągłe zwycięstwa nad sobą, znaczy cofać się.
Św. Brat Albert Chmielowski (1845-1916)

Martwiąc się o swoje zdrowie, nie poprawimy sobie zdrowia.
Św. Teresa z Avilla (1515-1582)

Kto odchodzi od źródeł, jest spragniony,- kto od skarbu się odsuwa, jest biedny,- kto odstępuje od mądrości, głupim się staje; kto odsuwa się od cnoty, marnieje.
Św. Ambroży (335-397)

Czym jest przemoc! Najpierw przywodzi nam na myśl broń, noże, zabójstwa. Nigdy nie kojarzy nam się z językiem. Jednakże pierwszym i jednym z najokrutniejszych narzędzi przemocy jest ludzki język.
Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)


Łaska i wolna wola działają zgodnie i łączą swe działanie tak, iż ich dzieło nierozdzielone jest całkowicie dziełem łaski i całkowicie dziełem wolnej woli.
Św. Bernard z Clairvaux (1090-1153)

Nie ma innej drogi: albo potrafimy spotkać Pana w naszym codziennym życiu, albo Go nie spotkamy nigdy.
Św. Josemaria Escńva (1902-1975)

W kontemplacji patrzymy na Niego w milczeniu, w medytacji pytamy Go, co należy robić, myśleć, mówić, aby być mu posłusznym.
Św. Karol de Foucauld (1858-1916)

Bóg stworzył świat, aby w nim stać się człowiekiem i aby człowiek stał się bogiem dzięki łasce, aby podzielił boski sposób istnienia.
Św. Anastazy (295-401)

Modlitwa jest matką wszelkiego dobra duchowego. Pozyskaj matkę, a zdobędziesz także jej potomstwo.
Św. Izaak Syryjczyk (zm. ok. 550)


Poznać naturę człowieka, poznać ją głęboko, całkowicie, zrozumieć kim jest właściwie człowiek - to wielki ratunek dla współczesnego świata.
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981)

Czytany 3345 razy
Więcej w tej kategorii: Cytaty-4 »