Cytaty-2

Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać.
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981)

 

Sercem nie można służyć za pieniądze, sercem służy się za darmo, bezinteresownie.
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981)

Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa -Ona jest po to, aby do Niego prowadzić.
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981)

Matko, która znasz cierpienia i nadzieje Kościoła świata, wspomagaj swoje dzieci w codziennych próbach, jakich życie nie szczędzi nikomu.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Matko Odkupiciela i nasza Matko, z ufnością uciekamy się do Twej matczynej miłości i prosimy cię o pomoc.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Tobie, Matko ludzi narodów, z ufnością powierzmy całą ludzkość, jej lęki i nadzieje.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Przed wszystkimi bytami powinniśmy kochać i służyć Stwórcy, a człowieka na drugim miejscu.
Św. Teresa z Los Andes (1900-1920)

Mogę powiedzieć, że moje życie jest jedną ustawiczną modlitwą, albowiem wszystko, co czynię, czynię z miłości do mego Jezusa.
Św. Teresa z Los Andes (1900-1920)

Tam, w głębi mojej duszy adoruję mego Jezusa i to, co czynię, czynię z Nim i z miłości do Niego.
Św. Teresa z Los Andes (1900-1920)

Matko Syna Bożego! Pomóż trwać młodzieży w postawie wdzięczności za dzieło Odkupienia.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Kochamy Maryję, gdy staramy się naśladować Jej cnoty: pokorę, skupienie w modlitwie, gdy pracujemy nad poprawą naszych błędów, ażeby Jej się podobać,
Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)

Maryja jest Matką potężną, bo Bóg swe bogactwa oddał do Jej rozporządzenia.
Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)

Maryja jest Matką łaskawą i miłosierną, gdyż wszyscy grzesznicy mają do Niej dostęp.
Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)

Urok młodości polega na odkryciu swojego wewnętrznego ja, które jest bogate w możliwości w kierunku dobra i w kierunku zła.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Każdy człowiek musi wybrać między być i mieć, między życiem pełnym a pustym egzystowaniem, między prawdą a kłamstwem.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Nie depcz po tym, który upadł, ale się nad nim ulituj
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Gdy dusza pragnie tylko spełnienia woli Bożej, to w tej woli znajdzie swoje szczęście nawet wśród krzyżów, trosk i cierpień, bo zawsze będzie miała to, czego pragnie.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Bezczynność, mówi Duch Święty, jest ojcem wszystkich wad, a zajęcie walczy z nimi i wszystkie zwycięża.
Ks. Jan Bosko (1815-1888)

O bliźnim myśl zawsze zgodnie z miłością i mów o nim tak, jakbyś chciał, aby o tobie mówiono.
Ks. Jan Bosko (1815-1888)

Młodzi, którzy kochają to, co im się podoba, niech nauczą się kochać i to, co podoba się im mniej.
Ks. Jan Bosko (1815-1888)

Bądźcie niewzruszeni w pragnieniu dobra i przeszkadza­niu złu, ale zawsze łagodni i ostrożni.
Ks. Jan Bosko (1815-1888)

Każdy człowiek powinien być ambitny, ale ambicja jest tylko wtedy dobrym przymiotem, kiedy nosi w sobie zarodek ofiary z całej osobowości: jest szlachetna i wspaniałomyślna, kiedy dąży do celów szlachetnych i wspaniałomyślnych, jest zbrodnią, kiedy dąży wyłącznie do celu osobistego.
Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)

Przed każdym czynem powinniśmy kierować nasz wzrok na Boga.
Św. Teresa z Los Andes (1900-1920)

W Tobie Maryjo była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.
Św. Franciszek (1181-1226)

Będę wszystko wykonywać możliwie najlepiej, jak potrafię, by się podobać nie stworzeniom, lecz Bogu.
Św. Teresa z Los Andes (1900-1920)

Nie narzekaj na nikogo, nie pytaj o niepotrzebne rzeczy, a w razie potrzeby uczyń to w krótkich słowach.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)


Mógłbym uczynić o wiele więcej, gdybym miał więcej nadziei.
Św. Jan Bosko (1815-1888)

Post bez jałmużny to tyle, co... lampa bez oliwy. Taki post umartwia ciało, ale duszy nie rozjaśnia światłem miłości.
Św. Cezary z Arles (470-543)

Gdy coś dobrego zamierzasz uczynić módl się najpierw gorąco, aby On sam to do końca doprowadził.
Św. Benedykt z Nursji (480-543)

Bogu są zarówno niemiłe: niewdzięczność sprawiedliwego, jak i spokój grzesznika, który nie żałuje.
Św. Bernard z Clairvaux (1090-1153)

Zechciej mi dać duszę, której obca jest nuda, która nie zna szemrania, wzdychań i użalań, i nie pozwól, ażebym kłopotał się zbyt wiele wokół tego panoszącego się czegoś, które nazywa się „ja".
Św. Tomasz More (1478-1535)

Ten, kto unika zła nie dlatego, że jest złem, ale z powodu przykazania Pana, nie jest wolny, ale ten, kto unika zła dlatego, że jest złem, jest wolny.
Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)

Całe cierpienie dzisiejszego świata zaczyna się w domach. Nie mamy czasu nawet na to, by spojrzeć na siebie nawzajem, by porozmawiać, nacieszyć się czyjąś obecnością.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Na świecie panuje wielki pęd do opuszczania swego miejsca I Cóż by się stało, gdyby każda kość, każdy mięsień ludzkiego ciała chciały zająć inne miejsce niż powinny! Oto rzeczywisty powód niepokoju w świecie. Wytrwaj na swoim miejscu.
Św. Josemaria Escriva (1902-1975)

Prawda może być słodka i gorzka. Jest słodka, gdy jest dla nas wyrozumiała, a gorzka, gdy chce nas uzdrowić.
Św. Augustyn (354-430)

Upominają ciel Nie obrażaj się, nie słuchaj rady, jaką ci poddaje twoja pycha. Pomyśl: Okazują mi wiele serca. Ile spraw przemilczeli.
Św. Josemaria Escriva (1902-1975)

Pełny żołądek łatwo rozprawia o postach.
Św. Hieronim (347-420)

Grzechu nie wymazuje się przez dodanie drugiego grzechu, lecz przez pokutę i spowiedź.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym, co w Tobie jest z Boga.
Sługa Boży Stefan Wyszyński (1901-1981)

Łatwiej zmienić ustrój, trudniej odmienić człowieka.
Sługa Boży Stefan Wyszyński (1901-1981)

We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. Wtedy do serca wkroczy radość.
Sługa Boży Stefan Wyszyński (1901-1981)

Pokój rozpoczyna się od dania zwykłego przykładu życia. Rozpoczyna się od uśmiechu.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Nie myśl, że osoba, w której nie błyszcza cnoty przez Ciebie dostrzegane, nie jest cenna w oczach Boga. Cenna jest dzięki cnotom, których ty nie widzisz.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)

Pragnij gorąco, aby Bóg uzupełnił dla swej czci twoje braki, o których On tylko wie.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)

Także miłość należy zawsze okazywać we właściwym czasie.
Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)

Bóg wybiera sobie, według mądrości niezbadanych wyroków swoich, chwile do dania łaski.
Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)

Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią.
Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984)

Rano, zaraz po przebudzeniu, rozpocznij dzień od modlitwy (...), wieczorem zrób rachunek sumienia, zakończony aktem skruchy.
Św. Alfons Maria Liguori (1696-1787)

Jakakolwiek jest nasza wiara, musimy przebaczać, jeżeli prawdziwie chcemy kochać, Szczególnie z naszych domów musimy uczynić centra współczucia i nieskończonego przebaczenia.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Troskliwość jest początkiem wielkiej świętości. Jeśli nauczysz się sztuki myślenia o innych, będziesz się stawał coraz bardziej podobny do Chrystusa, ponieważ Jego Serce było łagodne i zawsze myślał o innych.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Trzeba słuchać rad ludzi dobrych, a nie tych, którzy kochają tylko własne zaszczyty, urzędy i przyjemności, bowiem rada ich prowadzi tam, gdzie jest ich miłość.
Św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380)

Błogosławiony sługa, który nie uważa się za lepszego, gdy go ludzie chwalą i wywyższają, niż wówczas, gdy go uważają za słabego, prostego i godnego pogardy, ponieważ człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym więcej.
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)

Każdy wierny ma u swojego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia.
Św. Bazyli Wielki (IV w.)

Anioł zwiastujący narodzenie naszego Pana czyni to śpiewając orędzie, głosi radość, pokój i szczęście ludziom dobrej woli. Czyni tak, by nie było nikogo, kto by nie wiedział, że dla przyjęcia tego Dziecięcia nie wystarcza mieć dobrą wolę.
Św. Ojciec Pio (1887-1968)

Niech Najsłodsze Dziecię Jezus obdarza Cię wszystkimi łaskami, wszystkimi błogosławieństwami, wszystkimi radościami, których pragnie Jego nieskończona dobroć.
Św. Ojciec Pio (1887-1968)

Grzech jest jedynym nieszczęściem na świecie i on jedynie może słusznie zasmucić człowieka.
Bł. Honorat Koźmiński (XIX/XXw)

Bogaty ma wielu przyjaciół... Czy są oni prawdziwymi przyjaciółmi! Okaże się, gdy znajdzie się on w potrzebie...
Św. Aelred z Rievaulx (XII w.)

Od czasu do czasu udziel mi, Panie, proszę, Twojej pociechy, lecz nie pozwól, abym przyzwyczajając się do niej, popadł w niecierpliwość i zniechęcenie, gdy mi jej zabraknie.
Sługa Boży Kardynał John Henry Newman (XIX w.)

Pamiętaj, że Bóg króluje tylko w duszy spokojnej i bezinteresownej.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)

Nie ma różnicy pomiędzy Ewangelią a życiem świętych. Podobnie jak nie ma różnicy między muzyką zapisaną w nutach a tą później śpiewaną.
Św. Franciszek Salezy (XVI/XVII w.)

Nie czas na smutek, kiedy rodzi się życie: pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje radość z obietnicy nie kończącego się życia.
Św. Leon Wielki (IV/V w.)

Dziś Maryja stała się nam niebem, niosąc Boga, który do Niej zstąpił i w Niej zamieszkał.
Św. Ffrem Syryjczyk (IV w.)

Ślad posłuszeństwa podkreśla, aby na każdym kroku i przy podejmowaniu każdej decyzji słuchać tego, co mówi do nas Bóg i jaka jest Jego wola, abyśmy po wysłuchaniu Go odpowiedzieli Mu „TAK".
Św. Benedykt (ok. 480-543)

Qdy będziesz postępował naprzód w wierze, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą miłości.
Św. Benedykt (ok. 480-543)

Tyle będziemy wspomagani przez Boga, ile Mu zaufamy.
Św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380)

Chociaż jesteśmy gośćmi i pielgrzymami na tej ziemi, to jednak dzięki skarbowi czasu i wolnej woli, możemy zdobyć wielkie bogactwa.
Św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380)

Czytany 3871 razy
Więcej w tej kategorii: « Cytaty-3