Cytaty-3

Modlitwa i ofiara są z pewnością ważniejsze od wszystkiego, co możemy powiedzieć.
Św. Edyta Stein (1891-1942)

 

Dobry Bóg obdarzył nas silną wolą, na której możemy się oprzeć jak na skale, nie może nam jej odebrać ani szatan, ani żadne stworzenie. Tak więc nie powinniśmy być lękliwi, tylko odważni, spokojni i pewni siebie.
Św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380)

Wszystko, co człowiek czyni słowem lub czynem dla zbawienia bliźniego, jest czynną modlitwą, (...) Wszystko to, co czyni z miłości dla bliźniego lub dla siebie, wszystkie uczynki zewnętrzne, jakiekolwiek by one były, są modlitwą.
Św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380)


Być szczęśliwym z Bogiem znaczy kochać tak jak On kocha, pomagać tak, jak On pomaga, dawać tak, jak On daje, ratować tak, jak On ratuje, być z nim przez dwadzieścia cztery godziny na dobę...
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Radość nie jest prosta z punktu widzenia temperamentu. Radość jest często zasłoną, pod którą kryje się życie ofiary. Radość jest bardzo zaraźliwa. Radość Chrystusa jest naszą siłą, nawet jeżeli czasem bardzo trudno uśmiechnąć się do drugiego. Radość jest modlitwą, radość jest siłą, radość jest miłością, radość jest siecią, którą możemy łapać dusze.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Przyjmij wszystko, co Bóg daje, i oddawaj wszystko, co Bóg bierze.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Smutek... jest powolnym umieraniem duszy i niczemu nie służy.
Św. Ojciec Pio (1887-1968)

Człowiek musi się dostosowywać do nowych sytuacji. Z Bożą pomocą nieźle się to udaje.
Bł. Tytus Brandsma (1881-1942)

Niech zatrwoży się cały człowiek, niech zadrży cały świat i niech rozraduje się niebo, gdy na ołtarzu w rękach kapłana jest Chrystus, Syn Boga Żywego.
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)

Modlić się zawsze do Niego czystym sercem i mieć pokorę, cierpliwość w utrapieniach i chorobie oraz kochać tych, którzy nas prześladują, ganią i obwiniają, bo Pan mówi: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie".
Św. Klara (1194-1253)

Wychowanie kobiety jest ważniejsze niż wychowanie mężczyzny, ponieważ to ona ma go kształtować.
Św. Teresa z Los Andes (1900-1920)

Gdzie jest pokój i rozmyślanie, tam nie ma ani zatroskania, ani roztargnienia.
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)

Chory (...) znajduje na twoim matczynym łonie wodę ocalenia, którą Maryjo, rozlewasz swoim czarującym uśmiechem, który także u niego wywołuje uśmiech miłości i szczęścia.
Św. Teresa z Los Andes (1900-1920)

Przyjmij Jezusa, który wkracza w twe życie i rozpoznaj Go, kiedy jeszcze raz przychodzi w przebraniu nędzarza. Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy: żałosnymi, słabymi i grzesznymi - kocha nas nieskończoną wiernością i przebaczającą miłością.
Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)


Nie możemy potępiać, osądzić czy mówić coś, co może uderzyć w ludzi. Nie wiemy, na jakiej drodze Bóg objawi się naszej duszy. Wiemy tylko, że w godzinie śmierci będziemy sądzeni z tego, co zrobiliśmy dla niechcianych, niekochanych, „niedotykalnych", chorych na AIDS, wszystkich, którzy stracili nadzieję i wiarę w życie, i którzy oczekiwali od nas pocieszenia.
Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Prostota to nasze zbawienie. Jeśli nie idziemy prosto, wtedy droga staje się dziesięć razy dłuższa.
Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (1848-1878)

Bóg kocha prostego człowieka,- nawet jeśli popełniłby wszelkiego rodzaju niegodziwości, da mu światło, by się nawrócił (...) jest Mu miły człowiek prosty pośród tysiąca niedoskonałości...
Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (1848-1878)

Pierwszą cnotą, której potrzebuje dusza dążąca do doskonałości, jest miłość. Pierwszym „odruchem" naszego serca jest dążenie do Boga, a to dążenie nie jest niczym innym, jak miłością jego własnego i prawdziwego dobra.
Św. Ojciec Pio (1887-1968)


Miłość bliźniego - pierwsze: usłużność dla sióstr,- drugie: nie mówić o nieobecnych i bronić sławy bliźniego,-trzecie: cieszyć się z powodzenia bliźniego.
Św. Faustyna Kowalska (1905-1938)

Najmilsze odpocznienie moje w usługach i usłużności dla sióstr. Zapominać o sobie, a myśleć o tym, ażeby siostrom robić przyjemność.
Św. Faustyna Kowalska (1905-1938)

Kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Ci bracia, którym Pan dał łaskę, że mogą pracować, niech pracują wiernie i pobożnie, tak żeby uniknąwszy lenistwa, nieprzyjaciela duszy, nie gasili ducha świętej modlitwy i pobożności, któremu powinny służyć wszystkie sprawy doczesne.
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)

Cdzie jest miłość i mądrość, tam nie ma ani bojaźni, ani niewiedzy.
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)

Rozpalasz serca aniołów i świętych, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś miłością. Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić, bo Ty, Panie, jesteś dobrem najwyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma żadnego dobra.
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)


Pamiętaj, że masz Anioła Stróża za towarzysza, stróża i przyjaciela... Przywołuj swojego Anioła w pokusach. On bardziej pragnie ci pomóc niż Ty chcesz, aby ci pomógł.
Ks. Bosko (1815-1888)

Każdy nasz dzień starajmy się kończyć tak, abyśmy przy końcu naszego życia mogły powiedzieć: Panie, dzieło, które mi powierzyłeś, wykonałam, jak mogłam, i wszystko uczyniłam z pomocą Twojej łaski.
Św. Maria De Mattias (1805-1866)

Dusza bez przewodnika, choćby miała cnotę, jest jak rozpalony węgiel pozostawiony sobie, który raczej będzie gasł niż się rozpalał.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)

Aby przypodobać się Bogu nie trzeba wiele działać, lecz raczej z dobrą wolą wszystko wykonywać, bez domieszki miłości własnej i ludzkich względów.
Św. Jan od Krzyża (1543-1591)

Przyjemniejsza jest Bogu dusza, która wśród oschłości i cierpień poddaje się chętnie temu, co Bóg zsyła, od tej, która uchylając się od tego, spełnia swoje czyny z przyjemnością.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)


Nikt na świecie nie mógłby być lepszym niż Maryja. Jednak Ona wolała pozostać tylko służebnicą Pańską.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

O Maryjo, w Tobie jest zapisane Słowo Boga, doktryna naszego życia. Ty jesteś tablicą ilustrującą tę doktrynę.
Św. Katarzyna ze Sieny 11347-1380)

Miarą miłości jest bezmiar miłości.
Św. Bernard z Clairvaux (1090-1153)

Kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Nie przestawaj wzrastać w modlitwie i pokorze, źródłach wszelkiego dobra.
Św. Kasper del Bu falo (1786-1837)

Krew Jezusa jest całą naszą nadzieją i jedynym naszym dobrem. Krew wylana w tak okropnych mękach i z taką miłością dla naszego wiecznego zbawienia.
Św. Maria De Mattias (1805-1866)

Strzeż się mierzyć pożytek postu według wstrzymywania się od potraw, wstrzymywać się od grzechów - to jest dopiero prawdziwy post.
Św. Bazyli (ok. 330-379)

Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, mi­łość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.
Ks. Piotr Skarga (1536-1612)

Krzyży nigdy nie zabraknie. Dzieła Boże są tkaniną krzyży. Jak cudowny jest Bóg.
Św. Kasper del Bu falo (1786-1837)

Najlepiej człowiek prosi, gdy dziękuje.
Sługa Boży Stefan Wyszyński (1901-1981)

Pamiętajmy zawsze o czasie, który ucieka. Całą naszą troską niech będzie miłość ku Jezusowi, bo to jest dla nas wszystkim,
Św. Maria De Mattias (1805-1866)

Tym, co na zewnątrz widzisz lub odkrywasz, po co się obciążać! Myślmy o sobie i przemawiajmy do innych dobrym przykładem, wybaczając intencje bliźnich, a dziękując Bogu za światło, Bogu pozostawmy osąd wszystkiego. Pokorna dusza nie zna nic innego, jak tylko własną nędzę.
Św. Kasper del Bu falo (1786-1837)

Nawet bardzo rozumny język musi być językiem serca. Nawet potężna wola musi być wolą serca.
Sługa Boży Stefan Wyszyński (1901-1981)

Nikt z nas dla samego siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera.
Św. Paweł (ok. 8-ok. 61)

To, czego Bóg chce od Ciebie, jest zawsze słuszne i dobre. Bierzmy się do dzieła!
Św. Ojciec Pio (1887-1968)

On (Jezus) nie odmawia niczego, pod warunkiem, że nie przestaje się Go prosić.
Św. Ojciec Pio (1887-1068)

Pokój Jezusa niech zawsze gości w Twoim sercu i rozproszy wszelkie smutki. Błagaj również Boga Miłosiernego, aby ukończył, co sam zaczął (w Tobie).
Św. Ojciec Pio (1887-1968)

Będę to ciągle powtarzał, że trzeba się modlić, trzeba zawsze się modlić: Boże mój, pomóż mi, pośpiesz mi z pomocą.
Św. Alfons Maria Liguori (1696-1787)

Najczystsze cierpienie daje najjaśniejsze poznanie.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)

Milszy jest Bogu jeden uczynek, nawet najmniejszy, lecz spełniony dyskretnie i bez rozgłosu, niż tysiące innych czynionych z pragnieniem ukazania ich ludziom.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)

Jezus przyciąga do siebie po cichu wiele dusz.
Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)

Nasza siła polega na "życiu z wiary", a nie na życiu z uczucia.
Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)

Dla ożywienia w nas odwagi uznajmy, że wszystko, co nas spotyka, pochodzi od Jego Boskiej Opatrzności, która wie, przez jakie doświadczenia przejść musimy, ażeby dojść do wiecznej szczęśliwości.
Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)

Dwie najważniejsze łaski, których powinniśmy pragnąć, to miłość Boga i łaska wytrwałości.
Św. Alfons Maria Liguori (1696-1787)

Życie jest zbyt krótkie. Trzeba pospiesznie czynić tę odrobinę dobra, którą można, zanim śmierć nas zaskoczy.
Św. Jan Bosko (1815-1888)

To Bóg mówi do ciebie i do mnie, do trędowatego mężczyzny i do pijanej kobiety, do osoby upośledzonej umysłowo i do małego dziecka: Jesteś kimś cennym dla Mnie. Kocham Cię.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Miłość nie opiera się na słowach (...). Mamy dotrzeć do serca, a dotarcie miłości do serca sprawdza się w uczynkach.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Wszystko, co człowiek czyni słowem lub czynem dla zbawienia bliźniego, jest czynną modlitwą.
Św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380)

Jeśli osiągniesz w życiu sukces, znajdziesz wielu fałszywych przyjaciół i wielu prawdziwych wrogów. Staraj się osiągnąć sukces mimo wszystko.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Kto sam jest zły, ten łatwo drugich o zło posądza,- jak cierpiącemu na zawrót głowy wszystko się w kółko obraca.
Św. Ignacy Loyola (1491-1556)

Ktokolwiek błądzi po bezdrożach, im szybciej podąża, tym bardziej oddala się od celu.
Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)

Kieruj się nie twoimi lękami, lecz nadziejami i marzeniami. Myśl nie o swoich frustracjach, lecz o twoich niespożytych możliwościach.
Bł. Jan XXIII (1881-1963)

Mój Panie i Boże, daj mi to wszystko, co zbliża mnie do Ciebie.
Św. Mikołaj z Flue (1417-1487)

Można zgrzeszyć i nosem, kiedy się go wtyka w sprawy innych ludzi.
Św. Filip Neri (1515-1595)

Jeżeli lubisz mówić i gorliwość cię tak ponosi - mów, ale z trwogą, ani też nie zawsze, nie wszędzie, nie o wszystkim, nie do wszystkich, lecz bacz do kogo, ile, gdzie i kiedy.
Św. Grzegorz z Nazjanzu (IV w.)

Tym nic nie pomożemy, że w innych dostrzeżemy zło -dajmy sobie spokój z tym, a na pewno znajdziemy wiele do zmiany w sobie.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Przyszłość jest w ręku Boga i lepiej być nie może.
Bł. Pier Ciorgio Frassati (1901-1925)

Czytany 6807 razy
Więcej w tej kategorii: « Cytaty-7 Cytaty-2 »