Cytaty-4

Każdy, kto ma zaczątek dobrej woli, zdobędzie wszystko, co jest potrzebne do dobrego życia.
Św. Albert Wielki (ok. 1200-1280)

 

Miłosierdzie nie zawsze polega na dawaniu tego, o co nas proszą, ale na robieniu tego, co mogłoby być pożyteczne dla tych, którzy nas proszą.
Św. Augustyn (354-430)

Z ufnością czyń, co masz czynić, nie wdając się w sprawy innych,- tak uzyskasz o wiele więcej czasu do wypełniania własnych obowiązków.
Św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1940)

Nie ma nic ważniejszego niż sztuka wychowywania. (...) Wychowawca musi być bardziej pilny i staranny niż jakikolwiek malarz czy rzeźbiarz.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Właściwym i głównym przedmiotem nadziei jest szczęście wieczne.
Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)

Smutek i przygnębienie szkodzą doskonałości, a wesołość przeciwnie, umacnia serca i wielce pomaga w wytrwaniu w dobrym życiu.
Św. Filip Neri (1515-1595)

Prośba jest wyrazem nadziei.
Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)

Uczyńmy z naszych domów prawdziwe ogniska miłości, byśmy byli zdolni pokonać wszelką nienawiść.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Mniejszy jest zysk, jaki mamy z postu, niż uszczerbek, jaki ponosimy na skutek gniewu.
Św. Jan Kasjan (ok. 360-435)

Szczęśliwy człowiek, który umie śmiać się z siebie samego - przez całe życie będzie miał dobrą zabawę.
Św. Tomasz Morę (1478-1535)

Względne i nędzne jest szczęście egoisty, który zamyka się w swojej wieży (...). Szczęście egoisty jest krótko­trwałe.
Św. Josemaria Escriva (1902-1975)

Lepiej zostać samemu, lecz z czystym sumieniem, niż być razem z innymi, ale z wielką plamą na sumieniu.
Bł. Pier Ciorgio Frassati (1901-1925)

Niemądry to wędrowiec, który pociągnięty urokiem ukwieconych łąk zapomina, dokąd miał zamiar skierować swe kroki,
Św. Grzegorz Wielki (ok. 540-604)

Biedny człowieku, nie miej przed oczyma tego, czym jesteś, lecz to, czym będziesz.
Św. Kolumban (1858-1923)

Radosny dawca mało zważa na to, co daje. Jego wyłącznym celem i życzeniem jest sprawienie przyjemności i dodanie otuchy temu, kogo obdarowuje.
Bł. Juliana z Norwich (1342- po 1416)

Wszystko powinno być nakierowane na wzrastanie w świętości, ale pamiętajcie, nikt was do świętości nie zmusi.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Nasza niewdzięczność zasmuca Boga, a nam przynosi same szkody, bowiem wysusza w nas źródło miłości.
Św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380)

Chrześcijanin niedbający o zbawienie bliźniego jest najbardziej nieczułym z ludzi.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

O najświętsza Dziewico, bądź jedyną i wieczną pociechą dla Kościoła, który miłujesz i chronisz!
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Matko Pocieszycielko, pociesz nas wszystkich i spraw, by wszyscy zrozumieli, że tajemnica szczęścia tkwi w dobroci.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Niech Eucharystia kształtuje wasze życie i życie rodzin, które założycie. Niech ona kieruje wszystkimi waszymi wyborami życiowymi.
Sługa Boży Jan Paweł U (1920-2005)

Nie ma Eucharystii bez Kościoła, ale przede wszystkim nie ma Kościoła bez Eucharystii.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Eucharystia ewangelizuje ludzkie środowiska i umacnia nas w nadziei, że słowa Chrystusa nie przemijają.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Nie lękajcie się mówić o Bogu i nosić z podniesionym czołem oznaki wiary.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)


Samo zaś stworzenie rozumne, dopóki grzeszy, oddala się od właściwego celu.
Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)

Rozum nie może w żaden sposób poznać wprost Boga i innych bytów czystych, lecz poznaje je za pośrednic­twem innych bytów.
Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)

Nie proszę, Panie, abyś mnie zdjął z krzyża, ale błagam, abyś mi dał siłę na nim wytrwać.
Św. Faustyna Kowalska (1905-1938)

Żadna istotna cecha człowieka nie ginie bezpowrotnie po jego śmierci.
Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)

Chryste, otwórz przed nami bramy nadziei - nadziei, która nie może zawieść.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Czasami się więcej daje, nie dając nic, aniżeli dając wiele, ale w sposób szorstki.
Św. Faustyna Kowalska (1905-1938)

Kiedy się kocha, to całe życie, działanie, jest ukierunkowane na tego, kogo darzymy miłością. Tak samo Bóg jest nieustannie pochylony ku nam, czuwa nad nami, wszystko jest Mu znane i ważne.
Św. Faustyna Kowalska (1905-1938)

Moc Boża zdolna jest stworzyć nadzieję tam, gdzie nie ma już nadziei, i wytyczyć drogę przez niemożliwe.
Św. Grzegorz z Nyssy (ok. 337-395)

Nie naśladuj ludzi bezdusznych i niedbałych, takich, których nic nie cieszy i którzy się nie wyznają ani w dobrym, ani w złym.
Bł. Henryk Suzo (ok. 1300-1366)

Mowa jest skuteczna wówczas, kiedy przemawiają czyny. Zatem proszę was, niechaj zamilkną słowa, a odezwą się czyny.
Św. Antoni z Padwy (1195-1231)

Mów mało i nic wtrącaj się w sprawy, o które cię nie pytają.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)

Każdy może pomóc bliźniemu, byleby tylko zechciał wypełnić to. co do niego należy.
Św. Jan Chryzostom (ok. 350-407)

Niewdzięczność jest wrogiem duszy. Ona pozbawia duszę zasługi, rozprasza jej cnoty i zamyka na łaskę.
Św. Bernard z Clairvaux (1090-1153)

Nie pytaj, czy grzech jest ciężki, czy powszedni, ale unikaj jakiegokolwiek grzechu.
Św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1940)


Ten, który we wszystkich swych pracach się modli, prag­nieniem swym krótkość czasu nadrabia.
Św. Ignacy Loyola (1491-1556)

Zmiana miejsca pobytu nic zmienia obyczajów. Jeśli niedoskonały nie opuści sam siebie, wcale nie będzie lepszy gdzie indziej, niż jest tutaj.
Św. Ignacy Loyola (1491-1556)

Bezstronna krytyka i dyskusja spokojna - zawsze są dla prawdy pożyteczne.
Św. Brat Albert Chmielowski (1845-1916)

Nie wystarczy tylko nie grzeszyć, trzeba jeszcze czynić dobro.
Św. Jan Maria Vianney (1786-1859)

Naśladuj, co widzisz dobrego u innych.
Św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1940)

Czujna dobroć, cierpliwa i pobłażliwa, lepiej i szybciej działa aniżeli surowość i rózga. Nie mam pod tym względem ani złudzeń, ani wątpliwości.
Bł. Jan XXIII (1881-1963)

Zbyt często czyste sumienie jest tylko rezultatem marnej pamięci.
Św. Ambroży (335-397)

Każdy wierny ma u swego boku anioła i stróża, by prowadził go do życia.
Św. Bazyli Wielki (ok. 330-379)

Wszystko, co czyni człowiek z miłości dla bliźniego lub dla siebie, wszystkie uczynki zewnętrzne, jakiekolwiek by one nie były, są modlitwą.
Św. Katarzyna ze Sieny (1347-1580)

Wystrzegajcie się wszelkiego zła. Kto bowiem nie umie sobą samym kierować, jakże będzie innych do tego zachęcał?
Św. Polikarp (69-156)

Rzuć się ufnie w ramiona Boga. I bądź całkowicie pewny, że jeśli Bóg czegoś chce od ciebie, to uzdolni cię do pracy i da ci siły do jej wykonania.
Św. Filip Neri (1515-1595)

Ten, kto samotny i skruszony idzie za Chrystusem, jest większy niż ten, kto cieszy się względami tłumów w kościołach.
Św. Izaak Syryjczyk (IV w.)

Nie zajmuj się tym, czego próbowałeś i co się nie udało, lecz tym, co wciąż jeszcze możesz zrobić.
Bł. Jan XXIII (1881-1963)

Pierwszym i jednym z najokrutniejszych narzędzi prze­mocy jest ludzki język.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Ludzie są często głupi, nielogiczni i dbają tylko o włas­ny interes, przebaczaj im, mimo wszystko.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Czyń wszystko wyłącznie po to, by się podobać Bogu. Im bardziej twoje oko spogląda na Boga, tym mniej patrzysz na siebie.
Bł. Kolumban Marmion (1858-1923)

Nauczmy się bronić naszych przekonań, bez nienawiści do naszych przeciwników,- kochać tych, którzy myślą inaczej niż my.
Bł. Fryderyk Ozanam (1813-1853)

Każdy ma dostatecznie tyle rozumu, że dzięki niemu, jeśli tylko żyje pobożnie, może osiągnąć królestwo niebieskie.
Św. Brygida Szwedzka (1303-1373)

Rozmyślaj ciągle o tajemnicach krzyża i o boleściach Matki stojącej pod krzyżem.
Św. Klara (1193-1253)

Lenistwo jest nieprzyjacielem duszy.
Św. Benedykt z Nursji (ok. 480-547)

Gorąco wam to zalecam: unikajcie w waszej mowie wyrażeń gorzkich i ostrych: umiejcie współczuć sobie, jak na dobrych braci przystało.
Św. ks. Bosco (1815-1888)

Wszyscy musimy nieść krzyż jak Jezus, Naszym krzyżem są cierpienia, które wszyscy napotykamy w życiu.
Św. ks. Bosco (1815-1888)

Wszędzie jest jakaś gorycz, którą musimy znosić: wyjdziemy z niej zwycięscy, jeśli będziemy spoglądać na Jezusa Ukrzyżowanego.
Św. ks. Bosco (1815-1888)

Błogosławiony sługa, który czyjeś uwagi, oskarżenia i upomnienia znosi tak cierpliwie, jakby pochodziły od niego samego.
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)

Pokora powinna być dobrowolna, powinna być szczera, powinna być roztropna, to znaczy, powinno się wiedzieć, kiedy należy się w niej ćwiczyć.
Św. Teresa z Los Andes (1900-1920)

Zawsze okazujemy się tymi, jakimi jesteśmy.
Św. Teresa z Los Andes (1900-1920)

Pokora winna być wszechstronna, a wiec ma być pokorą rozumu, serca i woli, a poniekąd i ciała,- z drugiej strony każdy ma ćwiczyć się w niej w potrójnym kierunku, to jest względem Boga, względem bliźnich i względem siebie samego.
Św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)

Pracy mi zleconej oddawać mam się całkowicie. Mniejsza o to, że praca będzie ciężka, męcząca, bez uznania, pogardzana, szara, nudna. Wykonać ją dokładnie, z wytrwałością, z miłością, z radością - oto najlepsza pokuta. Taka praca zastąpi wszelkie umartwienia.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Nie sądźcie innych. A jeżeli uczynku bronić nie możecie, to przynajmniej nigdy nie sądźcie intencji, którą tylko Bóg sam może sądzić.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Czytany 3436 razy
Więcej w tej kategorii: « Cytaty-1 Cytaty-5 »