Cytaty-5

Być dobrym to znaczy żyć dla szczęścia innych.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)Ten, kto przystępuje do Komunii świętej, otrzymuje du­chową siłę, potrzebną do tego, by stawić czoło wszystkim trudnościom i próbom, dochowując wierności zobowiązaniom chrześcijańskim.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

W naturze z konieczności wszystko rozwija się stopniowo, dlatego i w instytucjach ludzkich najlepsze wyniki daje działanie spokojne i przeprowadzone od wewnątrz.
Bł. Jan XXIII (1881-1963)

Chociaż ptaki, jak kondor, mają ciężkie skrzydła, wznoszą się bardzo wysoko, pomimo iż deszcz pada..., tak tez dusza rozkłada skrzydła i wzlatuje. Tymi skrzydłami jest miłość Boża.
Św. Teresa z Los Andes (1900-1920)

Dusza uparta, w miłości własnej staje się jeszcze bardziej zatwardziała.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)
Pamiętajcie, że Bóg was widzi i widzi także wasze myśli.
Ks. Bosko (1815-1888)

Odwagi. (...) Nigdy nie ustawajmy w czynieniu dobra, a Bóg będzie z nami.
Ks. Bosko (1815-1888)

Nie patrzcie na żaden
materialny zysk, jeśli w grę
wchodzi czynienie dobra.
Ks. Bosko(1815-1888)

Strzeżcie się przed dokuczaniem swoim braciom nawet w żartach. Żarty, które sprawiają przykrość bliźniemu albo go obrażają, są sprzeczne z miłością chrześcijańska..
Ks. Bosko (1815-1888)

Pierwsza cnota młodego człowieka jest posłuszeństwo ojcu i matce.
Ks. Bosko (1815-1888)

Zobowiązania, urazy, duch zemsty, miłość własna, racje, pretensje a także honor, wszystko należy poświęcić, aby uniknąć grzechu.
Ks. Bosko (1815-1888)

Umiejmy dzielić się chlebem z tymi, którzy go nie mają, lub mają go mniej od nas! Umiejmy otwierać nasze serca na potrzeby braci i sióstr, którzy cierpią z powodu nędzy i niedostatku!
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)


Czujesz się osamotniony, postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Całą swą ufność złóż w Malce Najświętszej i wszystkie sprawy omawiaj z Tą tak drogą Matką.
Św. Maria De Mattias (1805-1866)

Nie cofaj się przed trudem, choćby ci się zdawało, że mu nie podołasz. Niech wszyscy znajdują u ciebie
współczucie.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)

Jako chrześcijanie, ludzie wierzący, musimy uwrażliwiać nasze sumienia na wszelkiego rodzaju niesprawiedliwość czy formy jawnego lub zakamuflowanego wyzysku.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Świat może być niekiedy groźnym żywiołem - to prawda - ale człowiek żyjący wiarą i nadzieją ma w sobie siłę Ducha, aby stawić czoło zagrożeniom tego świata.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Bóg stworzył świat i wie lepiej od nas, jak nim rządzić.
Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)

Duch przyjaźni wieje tam, gdzie chce, nie pytając o czas i miejsce.
Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)
Weź Boga za oblubieńca i przyjaciela, który będzie z tobą zawsze, a nie zgrzeszysz; nauczysz się kochać i wszystko ułoży się pomyślnie dla ciebie.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)

Miej odwagę przeciwstawić się w swym sercu wszystkiemu, co cię oddala od Boga i bądź przyjacielem cierpień Chrystusowych.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)

Zamiast pokutować, bądźcie
posłuszni.
Św. Jan Bosko (1815-1888)

Kto nie szuka krzyża Chrystusowego, nie szuka chwaty Jego.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)

By rozmiłować się w duszy, nie patrzy Bóg na jej wielkość, lecz na głębię jej pokory
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)

Nie mówię wam, żebyście pościli, ale zalecam wam umiarkowanie.
Św. Jan Bosko (1815-1888)

Umiarkowanie i praca to dwaj najlepsi strażnicy cnoty.
Św. Jan Bosko (1815-1888)

Aby czynić dobro, trzeba mieć odrobinę odwagi, być gotowym na zniesienie każdego upokorzenia i nigdy nikogo nie upokarzać, być zawsze życzliwym.
Św. Jan Bosko (1815-1888)


Umartwiajcie się, znosząc z miłością i pokojem drobne wady waszych towarzyszy.
Św. Jan Bosko (1815-1888)

Eucharystia zajmuje centralne miejsce w Kościele, ponieważ to ona „tworzy Kościół".
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Przede wszystkim potrzebna nam jest pokora.
Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)

Widziałam, że pycha jest źródłem wszystkich grze­chów, a pokora źródłem, podstawą wszystkich cnót.
Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (1848-1878)

Ćwiczcie się w pokorze, ale w pokorze serca. Jeśli dusza dręczy się, kiedy poczyniono jej jakiś zarzut, to dlatego, że jest pyszna.
Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (1848-1878)

Włóżcie waszą rękę w dłoń Maryi i dajcie się Jej doprowadzić do Chrystusa.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Zasługa każdego umartwienia ma wartość na całą wieczność.
Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)

Powinniśmy się sami umartwiać przy każdej sposobności, szczególniej w tym, do czego jesteśmy najwięcej przywiązani.
Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)

Miłość Boga jest jak klej, który musi nas łączyć i podtrzymywać razem.
Św. Ignacy Loyola (1491-1556)

Pamiętaj, że cierpisz i pracujesz dla dobrego Pana, którym jest Bóg.
Św. ks. Bosko (1815-1888)

Ciernie życia będą kwiatami wieczności.
Św. ks. Bosko (1815-1888)

Droga krzyżowa to ta, która prowadzi do Boga.
Św. ks. Bosko (1815-1888)

Cierpliwością porządkuje się wiele rzeczy.
Św. ks. Bosko (1815-1888)

Posłuszeństwo jest podstawą i wsparciem każdej cnoty,
Św. ks. Bosko (1815-1888)

Nie powinienem rozłączać w myśli Jezusa Ukrzyżowanego od Jezusa w Hostii.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Inne są sądy ludzkie, inne sądy Boże.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Być dobrym to żyć dla szczęścia innych, mieć serce szerokie w swej dobroci.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)


U stóp krzyża otwierają się dla duszy coraz to nowe horyzonty miłości.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Ten, kto posila się Chrystusem w Eucharystii, nie musi czekać na życie w przyszłym świecie po to, aby otrzymać życie wieczne - posiadł je już bowiem na ziemi...
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Wiara i nadzieja razem z miłością stanowią fundament życia chrześcijańskiego, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Każdy z nas służy na swój sposób - jedni przez pracę, inni przez cierpienie. Nagroda za cierpienie jest nawet hojniejsza i pewniejsza.
Bł. Jan XXIII (1881-1963)

Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów! On jest waszym nieodłącznym przyjacielem.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Nie zaniedbuj się w modlitwie, a kiedy poczujesz trudności i oschłość, dla tego samego trwaj na niej, ponieważ Bóg niekiedy chce zobaczyć to, co jest w twej duszy, a czego się nie widzi w czasie pomyślności i słodyczy.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)
Miłosierdzie względem bliźnich to dobroć i gotowość służenia im.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Kto nie miłuje bliźniego, ten tak obraża Boga, że nawet męczeństwo mu nie pomoże.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Nie jest możliwe, by wasze czyny pozostały w ukryciu.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Największe zło, które zgubiło cały świat, pochodziło z pychy, także diabeł, który nie zawsze nim był, stał się diabłem z powodu pychy.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Im więcej zła znosisz żyjąc cnotliwie, tym silniejszym się stajesz.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Nic nie gryzie duszy tak jak troski i kłopoty.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Wielka jest siła prawdy.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Z woli Bożej jesteśmy tym, czym jesteśmy.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Ten jest pokorny, kto potrafi ukryć się we własnej nicości i zdać się na Boga.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)


Kto chce być sam bez żadnego wsparcia, bez mistrza i przewodnika, będzie jak drzewo bez właściciela, które wyrosło na polu i obfituje w owoce, które nigdy nie dojrzeją, gdyż zostaną zerwane przez przechodniów.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)

Chrystus jest Skałą, na której możecie zbudować waszą przyszłość.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Nie wszyscy mogą pościć, ale wszyscy mogą kochać Boga.
Św. ks. Bosko (1815-1888)

Zacznijcie umartwiać się w rzeczach małych, aby później łatwiej umartwiać się w rzeczach wielkich.
Św. ks. Bosko (1815-1888)

Wszyscy musimy nieść nasz krzyż jak Jezus. Naszym krzyżem są cierpienia, które wszyscy napotykamy w życiu.
Św. Ks. Bosko (1815-1888)

Chrześcijaństwo nie jest jedynie opinią ani zbiorem pustych słów. Chrześcijaństwo to człowiek.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)
Działanie Bożej sprawiedliwości zawsze zakłada wcześniej działanie miłosierdzia i na nim się opiera.
Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)Czytany 2740 razy
Więcej w tej kategorii: « Cytaty-4 Cytaty-6 »