Cytaty-6

Aniołowie współdziałają z nami we wszystkim, co dla nas jest dobre.
Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych.
Św. Augustyn (354-430)

W stosunku do Boga nie bądź skąpy, lecz hojny!
Św. Wincenty Pallom (XVIII/XIX w.)

Miej o sobie dobre mniemanie, lecz w pychę nie wpadaj.
Św. Grzegorz Wielki (VI/VII w.)

Zwykle ten, kto nie zna innego prawa, tylko swą wolę, pragnie wszystkich ujarzmić, sam zaś nikogo nie słucha.
Św. Bonawentura (XIII w.)

Tam, gdzie panują podziały i gniew, tam Bóg nie mieszka.
Św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 110)

Oddawać złem za zło to zemsta ludzka, przebaczyć nieprzyjaciołom i czynić im dobrze to zemsta Boska.
Św. Paulin z Noli (IV/V w.)


Czymże jest nadzieja! Ufnością w osiągnięciu tego, co ma nadejść.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Istnieje coś gorszego od zniewagi... Jest to pomówienie.
Św. Franciszek Salezy (XVI/XVII w.)

Jeśli nie potrafisz być wdzięczny za to, co otrzymujesz od losu, bądź przynajmniej wdzięczny za to, co cię omija.
Sługa Boży Kard. John Henry Newman (XIX w.)

Ponieważ Bóg kocha biednych, miłuje również wszystkich ludzi, którzy kochają biednych
Św. Wincenty A Paulo (XVI/XVII w.)

Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy.
BI. Jan XXIII (1881-1963)

Bóg nie patrzy na to, co dajemy, ale na to, co zostawiamy dla siebie.
Św. Ambroży z Mediolanu (335-397)

Jeśli chcesz, aby cię słuchano, nie wydawaj żadnych rozkazów.
Św. Filip Nereusz (1515-1595)

Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach to wielka rzecz.
Św. Augustyn (354-430)

Skupienie wewnętrzne jest bardzo pożyteczne nie tylko dla tych, którzy żyją w klasztorze, lecz również dla tych, którzy żyją pośród obowiązków domowych.
Św. Antoni Maria Klaret (1807-1870)

Nic nie jest tak miłe Bogu, jak zaliczanie siebie do grona ostatnich. To jest zasada wszelkiej praktycznej mądrości.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Chcę, aby moje niebo polegało na czynieniu dobra na ziemi. To nie jest niemożliwe, skoro nawet aniołowie, pogrążenia wizji uszczęśliwiającej, czuwają nad nami.
Św. Teresa z Lisieux (1873-1897)

Cierpieniem zdobędzie się więcej niż najlepszym kazaniem.
Św. Teresa z Lisieux (1873-1897)

Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy.
Św. Teresa z Lisieux (1873-1897)

Kiedy myślę i robię coś z miłością, czuję, że Jezus działa we mnie. Im bliżej Niego jestem, tym więcej kocham.
Św. Teresa z Lisieux (1873-1897)

Tego możesz być pewien: jeśli praktykujesz miłość w swojej rodzinie, Bóg pomoże ci kochać także poza nią.
Św. Alfons Liguori (1696-1787)

Wiara dana mi przez chrzest przemawia do mnie moc­nym głosem: sam jeden nie dokonasz niczego, lecz jeśli Bóg będzie ośrodkiem twojego działania, osiągniesz wszystko.
Bł. Pier Ciorgio Frassati (1901-1925)

Zdamy Bogu sprawę ze wszystkich chwil, jakie nam dal. Zostaniemy rozliczeni ze straconego czasu.
Św. Jan Maria Vianney (1786-1859)

Prawdziwy cel życia chrześcijańskiego polega na przyjęciu Ducha Świętego.
Św. Serafin z Sarowa (1759-1833)

Nie jestem tak zuchwały czy zarozumiały, by ganić lub potępiać sumienie innych ludzi, ich szczerość albo wiedzę: nie mieszam się do niczyich spraw z wyjątkiem własnych
Św. Tomasz More (1478-1535)

Nie trzeba, byśmy aż po kres naszego żywota szukali dowodu prawomocności doświadczenia religijnego. Konieczne jest jednak, byśmy opowiedzieli się za lub przeciw Bogu.
Św. Edyta Stein (1891-1942)

Przez Chrystusa staliście się nowym stworzeniem, odnówcie się!
Św. Crzegorz z Nazjanzu (ok. 330-390)

Jezu, Ty jesteś wszechmocnym dobroczyńcą, od Twojej ręki zależy życie nas wszystkich.
Św. Crzegorz z Nareku (zm. 1010)

Gdzież jest ratunek dla duszy, która chce wrócić do Boga?
W Jezusie Chrystusie, Zbawicielu świata i Lekarzu Dusz.
Św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)

Chociaż jesteśmy gośćmi i pielgrzymami na tej ziemi, to jednak dzięki skarbowi czasu i wolnej woli możemy zdobyć wielkie bogactwa.
Św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380)

Człowiek wezwany do współpracy z Chrystusem w budowie gmachu doskonałości w jego duszy, jest umacniany pokarmem Eucharystii i wspomagany przez rodzi­nę duchową.
Św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)

Żal za popełnione winy jest tak konieczny, że nic go zastąpić nie zdoła. Gdzie nie ma tego żalu, tam nie może być mowy o prawdziwym nawróceniu, tam też niemoż­liwe jest przebaczenie ze strony Boga.
Św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)

Poznanie siebie samego wydaje się rzeczą ze wszystkich najtrudniejszą. Nie tylko bowiem oko odbierające wrażenia zewnętrzne siebie samego nie widzi, lecz także nasz umysł, chociaż doskonale dostrzega cudze błędy, z trudnością poznaje własne grzechy.
Św. Bazyli Wielki (ok. 330-379)

Człowiek współpracuje ze złem, jeśli daje swoje przyzwolenie na czyny złych ludzi.
Św. Augustyn (354-430)

Strzeżmy się osądzania czyichś błędów, bo cóż nam wiadomo o walce tego człowieka z jego słabościami.
Bł. Rupert Mayer (1876-1945)

Największym dla mnie szczęściem na ziemi jest to, gdy mogę sobie powiedzieć: Jezus mnie kocha.
Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Wszelka złośliwość, zazdrość, nieżyczliwość pokrywana uśmiechem życzliwości jest diabełkiem inteligentnym, słowo surowe, ale płynące z miłości szczerej, nie rani serca.
Św. Faustyna Kowalska (1905-1938)

Niechaj grzech nie budzi w nas nienawiści do człowieka. Człowiek jest naszym bliźnim, a grzech jest jego nieprzyjacielem.
Św. Augustyn (354-430)

Chrystus Pan każe szukać pokoju w przezwyciężaniu siebie, w pokorze, posłuszeństwie, cierpliwości, miłości Boga i bliźnich.
Św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)

Bez łaski nie można się zbawić, a bez modlitwy nie można otrzymać łaski.
Św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)

Utrapienia są gatunkiem łaski.
Św. Augustyn (354-430)

Modlitwa daje duszy hart i siłę. Dusza ufna w pomoc Bożą porywa się nawet na rzeczy trudne i wśród walk i cierpień nie upada.
Św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)

Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.
Św. Augustyn (354-430)

Wiara podaje nam to, czego rozum nie może pojąć. Wiara - to zaślubiny Boga z duszą.
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)

Wierzyć - to oświetlać to, co ukryte.
Św. Maksymilian Kolbe (1894-1940)

Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko.
Św. Augustyn (354-430)

Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci.
Św. Augustyn (354-430)


Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych.
Św. Augustyn (354-430)

Nie szkodź sobie samemu, chcąc błyszczeć u ludzi.
Św. Bazyli Wielki (ok. 330-379)

Modlitwa wytrwała, pokorna i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z którego nigdy nie powróci nie wysłuchana.
Św. Bernard z Clairvaux (1090-1153)

Kto nie odeprze pokusy natychmiast, jest już w połowie zwyciężony.
Św. Hieronim (347-420)

Próżny nie lubi niczego poza tym, co własne, ponieważ próżność zawsze działa na własną szkodę.
Św. Bonawentura (ok. 1217-1274)

Wystarczy, że powiem swoje mniemanie, nie muszę zaraz ganić obcego zdania.
Św. Hieronim (347-420)

Mój system wychowawczy spoczywa na rozsądku, religii i uprzejmości.
Św. Jan Bosko (1815-1888)


Czytany 6152 razy
Więcej w tej kategorii: « Cytaty-5 Cytaty-7 »