Cytaty-7

Nie mów wszystkiego, co wiesz, ale uważaj, abyś dobrze wiedział, co mówisz.
Św. Jan Bosko (1815-1888)


Niech ci Maryja przemieni w radość wszystkie cier­pienia.
Św. Ojciec Pio (1887-1968)

Wiara podaje nam to, czego rozum nie może pojąć. Wiara - to zaślubiny Boga z duszą.
Św. Jan od Krzyżu (1542-1591)

Bez dyscypliny nie ma człowieka. Bez pokuty nie ma chrześcijanina.
Bł. Jan XXIII (1881-1963)

Nie starajcie się podobać wszystkim. Nie starajcie się podobać niektórym. Starajcie się podobać Bogu.
Św. Jan Maria Vianney (1786-1859)

Błogosławiony sługa, który tak kochałby swego brata chorego, który nie może mu oddać przysługi, jak kocha zdrowego, który może mu pomóc.
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)

Bez Mszy świętej ziemia dawno zostałaby unicestwiona z powodu grzechów ludzi.
Św. Alfons Liguori (1696-1787)

Można się modlić na tysiące sposobów
Św. Josemaria Escrivś (1902-1975)

Nigdy nie dopuszczajcie do siebie strachu lub rutyny.
Św. Josemaria Escrivó (1902-1975)


Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy...
Bł. Jan XXIII (1881-1963)

Kochajmy Boskie Dzieciątko, które tak bardzo cierpi, nie mogąc znaleźć pociechy u stworzeń. Niech Ono znajdzie w naszych duszach schronienie.
Św. Teresa de Los Andes (1900-1920)

Nie lękam się tego, co mogą mi zrobić ludzie, kiedy mówię prawdę. Boję się tego, co zrobiłby mi Bóg, gdybym skłamał.
Św. ks. Bosko (1815-1888)

Żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu.
Św. ks. Jan Bosko (1815-1888)

Zawsze ilekroć się uśmiechasz do swojego brata i wyciągasz do niego rękę, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Zawsze ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać, zawsze kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, zawsze kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym, zawsze kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie - zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Niechaj małoduszność nie czyni cię niecierpliwym, ale zawsze na twarzy miej pogodę, w sercu radość, dziękczynienie na ustach.
Św. Piotr Damiani (ok. 1007-1072)

Łzy pokuły są przedłużeniem oczyszczającej wody chrztu.
Św. Jan Klimak (ok. 570-650)

Kraina duchowa człowieka o czystej duszy jest w jego wnętrzu.
Św. Izaak Syryjczyk (zm. ok. 550)

Niebo nosimy w sobie, skoro Ten, który nasyca błogosławionych światłością widzenia uszczęśliwiającego, daje się nam również w wierze i tajemnicy.
Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej (1880-1906)

Wielka głębia jest człowiek, łatwiej można policzyć włosy niż uczucia i skłonności jego serca.
Św. Augustyn (354-430)

Pan wyprowadza dobro ze zła i dla naszego dobra posługuje się naszymi słabościami.
Św. Karol Boromeusz (1556-1584)

Napełnij pokojem moja duszę. Uczyń z niej swoje niebo, miejsce swego odpoczynku. Obym tam nigdy nie zostawiła Ciebie samego.
Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej (1880-1906)


Podstawowym celem Dnia Świętości Życia jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, Kościele i społeczeństwie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Trzeba czuwać, troszczyć się o każde dobro człowiecze.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Rozpoczynaj i kończ swój dzień modlitwą.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Cierpienie daje nam możliwość upodabniania się do Jezusa i stawania się jedno z krzyżem. Jest to najwspanialszy sposób przybliżania się do Boga.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Żadna ręka ludzka nic powinna odbierać życia bowiem jest ono życiem Boga w nas, nawet w nie narodzonym dziecku.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Nie zaznamy spokoju, póki nic uspokoją się wszystkie nasze myśli.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Łasce to przypisuję Twej i miłosierdziu, że grzechy moje rozpuściłeś jak lód. Łasce też Twojej przypisuję wszystkie te momenty, w których zdołałem uniknąć grzechu.
Św. Augustyn (350-430)

Trwaj w radości i miej serce zawsze wypełnione Jezusem. Strzeż się wpuszczenia weń melancholii lub zniechęcenia, ponieważ Jezus nie mógłby w nim po­zostać,
Św. Katarzyna Mcci (1522-1590)

Umieć kochać samego siebie, to znaczy kochać Boga.
Św. Augustyn (354-430)

Bogu zarówno mili: grzesznik, gdy płacze w skrusze, jak i sprawiedliwy, gdy się raduje w dziękczynieniu.
Św. Bernard z Clairvaux (1090-1153)

Kiedy nic potrafisz iść dużymi krokami po drodze, która prowadzi do Boga, zadawalaj się małymi krokami i czekaj cierpliwie, aż będziesz mieć nogi zdolne do biegu, albo lepiej - skrzydła by móc pofrunąć.
Św. Ojciec Pio (1887-1968)

Czasami zapominamy, że zostaliśmy powołani przede wszystkim do obdarzania Boża miłością i miłosierdziem najpierw naszych rodzin, źródła naszego życia.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)


Miłość ucisza i przyjemnie odpręża serce, ożywia je, podczas gdy nienawiść boleśnie je ściska i napełnia troską. Ci, którzy nienawidzą innych, są dla samych siebie tyranami i katami. Są bardziej szaleni niż szaleńcy
Św. Jan z Kronsztadu (1829-1908)

Kto działa z niedbałością, jest bliski upadku,
Św. Jan od Krzyża (1542-1591)

Żyjmy z Bogiem jak z przyjacielem, ożywmy wiarę, aby jednoczyć się z Nim poprzez wszystko - taka postawa tworzy świętych.
Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej (1880-1906)

Bez pomocy łaski
- mimo że wiedza dochodzi do uszu
- nigdy nie dociera do serca;
wprawdzie dźwięczy na zewnątrz, ale niczego nie osiągnie wewnątrz.
Św. Izydor z Sewilli (ok. 560-636)

Droga, wskazana tobie, jest krótka: po prostu masz wejść w głąb siebie, aby wyjść naprzeciw Bogu.
Św. Bernard z Clairvaux (1090-1153)

Uznaj, o chrześcijaninie, wzniosłość twej mądrości, poznaj, jakimi drogami, do jakich nagród zostajesz wezwany.
Św. Leon Wielki (ok. 390-461)

Nic nie pomoże być (fizycznie) blisko Chrystusa, jeśli wiarą nie jest się blisko Niego.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Im lepszy mamy wzrok, tym lepiej rozumiemy, jak daleko znajdujemy się od nieba.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

Kto umie przebaczać, ten gotuje sobie wiele łask od Boga. Ile razy spojrzę na krzyż, tyle razy szczerze przebaczę.
Św. Faustyna Kowalska (1905-1938)

Bądźcie dobrymi katolikami mającymi dobre podstawy i czyniącymi dobre dzieła. Wyznawajcie wiernie tę wiarę, która jest jedyna i prawdziwa i zgromadzi jednego dnia wszystkich w szczęśliwej wieczności.
Św. Jan Bosko (1815-1888)

Zawsze pamiętaj o tym, że Bóg wszystko widzi
Św. Ojciec Pio (1887-1968)

Każdy z nas ma własnego Anioła Stróża i każdy może rozmawiać z Aniołami innych ludzi.
Bł. Jan XXIII (1881-1963)

Niech najsłodszy Jezus zawsze mieszka w naszych sercach. Niech czysta miłość Jezusa i skutki boskiej łaski będą zawsze w naszych sercach.
Św. Paweł od Krzyża (1694-1775)


Im większa ofiara, tym większe błogosławieństwo
Św. Maksymilian Maria Kolbe !1894-1941)

Akty strzeliste nie paraliżują pracy, podobnie jak bicie serca nie przeszkadza ruchom ciała.
Św. Josemaria Escriva de Balaguer (1902-1975)

Ten się Bogu podoba, komu się Bóg podoba
Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)

Pismo Święte rośnie wraz z czytającym
Św. Grzegorz Wielki (zm. 604)

Cydzie jest cierpliwość i pokora, tam nie ma gniewu, ani zamętu.
Św. Franciszek z Asyżu (1182-1226)

Nie ustawajmy w modlitwie. Okazywanie Bogu zaufania czyni cuda.
Św. Teresa z Lisieux (1873-1897)

Łatwiej oprzeć się złu w jego początkach niż zwalczyć je, gdy sił nabrało.
Św. Grzegorz z Nazjanzu (ok. 330-ok. 390)

Nie ustawaj w ufności. Jest niemożliwe, by Bóg na nią nie odpowiedział, zawsze bowiem obdarza nas w takiej mierze, w jakiej Mu ufamy.
Św. Teresa z Lisieux (1873-1897)
Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe.
Sługa Boży Jan Paweł Ił (1920-2005)

Życie jest najpiękniejszym darem Boga.
Sługa Boży Jan Paweł U (1920-2005)

Kościół, broniąc prawa do życia, odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Brońcie dalej życia! Jest to wasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia wciąż rosną. Nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie Opatrzność wam powierzyła. Niech Bóg, od którego pochodzi wszelkie życie, błogosławi wam!
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Wsparci przykładem i opieką św. Józefa dawajcie zawsze świadectwo poświęcenia i wielkoduszności. Chrońcie i otaczajcie opieką życie każdego waszego dziecka, każdej osoby, zwłaszcza chorych, słabych, i niepełnosprawnych. Dawajcie świadectwo miłości życia i dzielcie się hojnie tym świadectwem.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Ważne jest budowanie „kultury życia": tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały wielkość i godność ludzkiego życia, zakładanie instytucji naukowych i oświatowych, które będą promowały prawdziwą wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego tworzenie środowisk wcielających w praktykę codziennego życia miłość miłosierną, którą Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego, słabego i ubogiego, nienarodzonego.
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem.
Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984)

Waszym posłannictwem jest zabezpieczenie w jutrzejszym świecie obecności takich wartości, jak pełna wolność religijna, poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju, ochrona prawa człowieka do życia począwszy od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, troska o rozwój i umocnienie rodziny, dowartościowanie kulturowych odrębności dla wzajemnego ubogacania się wszystkich ludzi, ochrona równowagi naturalnego środowiska, które coraz bardziej bywa zagrożone (...)
(Światowy Dzień Młodzieży Częstochowa, 15 VIII 1991)
Sługa Boży Jan Paweł II (1920-2005)

Trzeba, żeby Bóg był we wszystkich rzeczach, i to w sposób wewnętrzny.
Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)

Czytany 7007 razy
Więcej w tej kategorii: « Cytaty-6 Cytaty-3 »